Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Fejléc

Kapcsolat

+36-30/5200-460 sponzortours@sponzortours.hu

Brand

Sponzor Tours logo

Az utazás az egyetlen, ahol minden kiadott fillér gazdagabbá tesz egy életen át.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejegyzett Adatkezelési Nyilvántartási számunk: NAIH-133489/2017.

A Sponzor Tours Kft. online és offline értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Sponzor Tours Kft. (továbbiakban: Sponzor Tours) az általa működtetett internetes hírlevélre valamint utazási ajánlatokra való jelentkezés regisztrálására adatot kér be a szolgáltatásokat használni kívánó magánszemélyektől.

Azadatkezelő neve: Sponzor Tours Utazási Kft
Az adatkezelő székhelye: 8800 Nagykanizsa Rozgonyi u.24

Azadatkezelő cégjegyzékszáma: 20-09-060894
Az adatkezelő adószáma: 10709511-2-20 Az adatkezelő elérhetősége: 06-93516777

 e-mail: sponzortours@sponzortours.hu

Az adatkezelő weboldala: www.sponzortours.hu

Ezek az adatok a Hírlevél feliratkozáskor

·         regisztráló neve, a név lehet kitalált név is, azaz felhasználói név,

·         e-mail címe.

Ezek az adatok az utazás megrendelésekor

·         a megrendelő és az utasok nevei,

·         születési idejük,

·         állampolgárságuk,

·         a megrendelő elérhetőségi telefonszáma,

·         e-mail címe,

·         a számlázási cím,

·         útlevélszámok, útlevelek érvényességi ideje, kiállító ország.

A Sponzor Tours Kft a regisztráció során a kérdés útján bekért adaton kívül egyéb adatokat semmilyen módon nem gyűjt, és nem szerez meg.

Regisztrációs adatbázis

Az adatgyűjtés célja: A Sponzor Tours Utazási KFT illetve partnerei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, akár az utazási irodákon keresztül, akár online úton, a szerződések megkötése, teljesítése, nyomon követése, számlázás, direkt marketing célú megkeresés. Utazás megrendeléskor a megrendelő részére egy személyes fiók kerül létrehozásra az Utazás Megrendelésről Szóló Szerződés elfogadásakor.

·         Az érintettek köre: a Sponzor Tours Kft adatbázisában online módon vagy személyesen regisztráló személyek.

·         Az adatkezelés jogalapja: az érintett önként hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A § és a Grtv. 6. § (5) bekezdése.

·         A kezelt adatok köre: név, cím, nem, születési dátum, telefonszámok, úti okmány adatok, e-mail cím, adatkezelési hozzájárulás, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum.

·         Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Tájékoztatjuk megrendelőinket, hogy a Sponzor Tours Kft, mint utazásközvetítő által közzétett szolgáltatások megrendelése, ill. igénybe vétele esetén személyes adatai továbbításra kerülnek a szerződés teljesítésében közreműködő – a szolgáltatás leírásánál megjelölt – szolgáltatók (a megrendelt szolgáltatás függvényében: az utazásszervező, a lefoglalt szálloda, a szállítást végző légitársaság, vagy más közlekedési szolgáltató, az ügyfél által megkötött biztosítás biztosítótársasága, a megrendelő által megrendelt egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltató felé.

·         Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépést követő 7 év, a DM megkeresésre vonatkozó hozzájárulás esetében annak visszavonásáig.
A Sponzor Tours Kft a regisztráció során beszerzett adatot

·         kizárólag az ott megjelölt célra használja fel

·         nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival

·         harmadik félnek semmilyen formában nem adja át.

·         Sponzor Tours Kft, bár minden tőle elvárhatót megtesz a regisztráció során rögzített adat titokban maradásáért, nem felelős az adat esetleges hardver- vagy szoftverhiba miatti nyilvánosságra kerüléséért.

·         Sponzor Tours Kft minden tőle elvárhatót megtesz a regisztrációs rendszer működésének biztosításáért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek a regisztrációs oldalakkal összefüggésben, azok működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, hacker támadásból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek, illetve a regisztrációs oldalakon megtalálható adatok, információk bárki által történő illetéktelen megváltoztatásával következnek be.

·         Megrendelő korlátozás nélkül jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, helyesbítse, illetve kérje azok törlését vagy zárolását akár a saját fiókján keresztül is.

Adatbiztonság
A Sponzor Tours Kft úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Sponzor Tours Kft gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Tájékoztatás, személyes adat helyesbítése, törlése, tiltakozás személyes adat kezelése ellen, jogorvoslat

Az adatok módosítását és törlését a sponzortours@sponzortours.hue-mail címen, illetve levélben vagy személyesen a Sponzor Tours Kft 8800 Nagykanizsa Sugár u.3. címen, vagy a 06-93-516777 telefonszámon lehet kezdeményezni.

felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a weboldalainkon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Info tv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

A Sponzor Tours Kft az oldalaikon felmerülő esetleges elírásokért, műszaki hibákért a kalkulátor pontatlan számolásáért felelősséget nem vállal. Az iroda írásban történő visszaigazolásai tekinthetőek véglegesnek.

még töltünk