Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Fejléc

Kapcsolat

+36-30/5200-460 sponzortours@sponzortours.hu

Brand

Sponzor Tours logo

Az utazás az egyetlen, ahol minden kiadott fillér gazdagabbá tesz egy életen át.

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Általános rendelkezések

 

1.1. Adatkezelő megnevezése:

Teljes név:                                          SPONZOR TOURS Utazási Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített megnevezés:                       SPONZOR TOURS Kft.

Székhely:                                            8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 24.

Telephely:                                          8800 Nagykanizsa, Sugár u. 3.

Cégjegyzékszám:                                20-09-060894

Nyilvántartási szám:               R-0944/94/2002

Vezetékes telefonszám:                      06-93/516-777

Mobilszám:                                         06-30/5200-460

E-mail cím:                                         sponzortours@sponzortours.hu

Weblap:                                                          www.sponzortours.hu

Ügyvezető neve:                                 Lébár Erzsébet

Ügyvezető elérhetősége:                     sponzortours@sponzortours.hu

 

A SPONZOR TOURS Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a SPONZOR TOURS Kft. Adatkezelési Szabályzatában és a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető a www.sponzortours.hu honlapon vagy megtekinthető a SPONZOR TOURS Kft. irodájában a társaság Adatvédelmi Szabályzatával együtt.

1.2. A SPONZOR TOURS Kft. az ügyfelek személyes adatait az utazási vállalkozói tevékenység végzésével összefüggésben, a szerződések létrehozásához, teljesítéséhez, és a szerződésekből eredő igények érvényesítéséhez szükséges körben és ideig kezeli, ill. továbbítja az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben az ügyfél által megrendelt szolgáltatásokat nyújtó partnereknek az alkalmazott informatikai rendszerek (saját és külső rendszerek: globális foglalási rendszer, a SPONZOR TOURS Kft. saját rendszerei, stb.) használatával.

1.3. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a SPONZOR TOURS Kft. mint utazásszervező által közzétett szolgáltatások megrendelése, ill. igénybe vétele esetén személyes adatai továbbításra kerülnek a szerződés teljesítésében közreműködő – a szolgáltatás leírásánál megjelölt – szolgáltatók (a megrendelt szolgáltatás függvényében: a lefoglalt szálloda, a szállítást végző légitársaság, vagy más közlekedési szolgáltató, az ügyfél által megkötött biztosítás biztosítótársasága, az ügyfél által megrendelt egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltató) felé.

1.4. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az Agria Travel Kft., mint utazásközvetítő közreműködésével más utazásszervezők szolgáltatásaira adott megrendelések, ill. kötött szerződések esetében a SPONZOR TOURS Kft. mint utazásközvetítő az ügyfél személyes adatait továbbítja az utazásszervező felé.

1.5. A SPONZOR TOURS Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tarja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A SPONZOR TOURS Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.6. A SPONZOR TOURS Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

 

2.1. Honlap látogatás, a www.sponzortours.hu honlap adatai:

 

Az adatgyűjtés célja:               A weboldal használhatóságának elősegítése, hogy megkönnyítse az azon való tájékozódást és lehetővé tegye a weboldal használatának elemzését.

Az érintettek köre:                              www.sponzortours.hu weboldal látogatói.

Az adatkezelés jogalapja:        az érintett hozzájárulása, illetve az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre:              azonosítószám mellé rendelt honlap látogatás időpontja és időtartama.

Az adatkezelés időtartama:     az érintetti hozzájárulás visszavonásáig

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek:                a SPONZOR TOURS Kft. ügyvezetője.

Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják.

 

Anonim látogatóazonosító (süti) elhelyezése, a www.sponzortours.hu oldalon használt sütik:

Szükséges sütik

Elemzésre használt sütik

 

2.2. Értékesítés

Az adatgyűjtés célja:               a SPONZOR TOURS Kft., illetve partnerei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, a szerződések megkötése, számlázás.

Az érintettek köre:                              a SPONZOR TOURS Kft. ügyfelei

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek:                a SPONZOR TOURS Kft. ügyvezetője, munkavállalói, partnerei.

Az adatkezelés jogalapja:        jogi kötelezettség teljesítése (név, lakcím), szerződés teljesítése (név, lakcím, e-mail cím,személyi igazolvány szám, útlevélszám, szül.idő, állampolgárság), jogos érdek (telefonszám)

A kezelt adatok köre:              név, lakcím, személyi igazolvány szám, útlevélszám, szül.idő, állampolgárság, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:     az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos adatok az utazási szerződés teljesülését követő 5 év + 30 nap, az értékesítés során keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év, a kapcsolattartás céljából kezelt telefonszám az utazási szerződés teljesüléséig.

Amennyiben a kívánt szolgáltatás igénybevételéhez ez elengedhetetlen, a SPONZOR TOURS Kft. megfelelő tájékoztatás után a szükséges adatokat továbbítja szerződött partnerei (biztosítótársaság, szállás, transzfer és egyéb partner cégek) felé.

 

2.3. Elektronikus hírlevél

Az adatgyűjtés célja:                az érdeklődők részére tájékoztatás küldése az aktuális ajánlatokról.

Az érintettek köre:                              hírlevélre feliratkozó személyek

Az adatkezelés jogalapja:        az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:              név, e-mail cím

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek:     a SPONZOR TOURS Kft. ügyvezetője, munkavállalói.

Az adatkezelés időtartama:     hozzájárulás visszavonásáig.

Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják. Az elektronikus hírlevélről leiratkozni a www.sponzortours.hu weboldalon lehet.

 

2.4. Foglalkoztatás

Az adatgyűjtés célja:               a SPONZOR TOURS Kft. és munkavállalója között munkaszerződés megkötése

Az érintettek köre:                              a SPONZOR TOURS Kft. munkavállalói

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek:                a SPONZOR TOURS Kft. ügyvezetője

Az kezelt adatok köre és az adatkezelés jogalapja:                szerződés teljesítése (családi és utónév, anyja neve, születési hely, születési idő, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám, bankszámlaszám), jogos érdek (telefonszám)

Az adatkezelés időtartama:     a munkaszerződés megszűnését követő 5 év + 30 nap, a kapcsolattartás céljából kezelt telefonszám az munkaszerződés megszűnéséig.

 

3. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

A SPONZOR TOURS Kft. az utast tájékoztatja, hogy az utas adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

a) a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;

b) a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;

c) a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy

d) a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben a SPONZOR TOURS Kft. törekszik arra, hogy az Európai Bizottság vagy a NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

 

4. Érintetti jogok

4.1. Az ügyfél hozzáférési joga

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a SPONZOR TOURS Kft. kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

(a) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(b) nem terjed ki az anonim adatokra;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

4.2. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

4.3. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

A SPONZOR TOURS Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

(a) a SPONZOR TOURS Kft. kezeli e személyes adatokat, és

(b) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a SPONZOR TOURS Kft. a személyes adatokat kezeli.

A SPONZOR TOURS Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(d) a SPONZOR TOURS Kft. kezeli az ügyfél személyes adatait, és

(e) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(f) az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

(g) nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

A SPONZOR TOURS Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(h) az adatkezelés a SPONZOR TOURS Kft. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

(i) az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a SPONZOR TOURS Kft. kezeli a személyes adatait, és

(j) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

Amennyiben vannak, a SPONZOR TOURS Kft. az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.

 

4.4. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A SPONZOR TOURS Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A SPONZOR TOURS Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A SPONZOR TOURS Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a) az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b) a SPONZOR TOURS Kft.-nek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c) az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A SPONZOR TOURS Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a) az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a SPONZOR TOURS Kft. jogos érdekei céljából, és

(b) az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a SPONZOR TOURS Kft. általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A SPONZOR TOURS Kft. az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A SPONZOR TOURS Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a SPONZOR TOURS Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b) az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A SPONZOR TOURS Kft. nem használhat fel ügyfél adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 

4.5. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

5. Adattovábbítás harmadik fél részére

 

Bizonyos esetekben a SPONZOR TOURS Kft. jogszabályi előírás alapján köteles adatszolgáltatást teljesíteni hatóságok felé, amely során előfordulhat, hogy személyes adat is továbbításra kerül.

A SPONZOR TOURS Kft. tevékenysége során harmadik fél szolgáltatásait veszi igénybe, mely során a szerződő partner a társaság utasításai alapján adatkezelést végez, ezért a SPONZOR TOURS Kft. adatfeldolgozójának minősül. Az adattovábbítás címzettjeinek kategóriái: könyvelő, informatikai rendszertámogatási szolgáltatást nyújtók, üzemorvos.

 

6. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a SPONZOR TOURS Kft. azt javasolja, hogy egyeztetés céljából az ügyfél vegye fel a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván egyeztetni, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

 

7. Egyéb információk

A SPONZOR TOURS Kft. a személyes adatokat automatizált döntés keretében nem kezeli, profilalkotást nem végez. Az érintett a személyes adatait nem köteles megadni, de az adatszolgáltatás elmaradása esetén a SPONZOR TOURS Kft. utazásszervezői és utazásközvetítői szolgáltatását nem tudja igénybe venni.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napjától visszavonásig hatályos. A Tájékoztatót a SPONZOR TOURS Kft. bármikor módosíthatja. A Tájékoztató módosulásáról a www.sponzortours.hu weboldalon, a módosítás hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően közzétett tájékoztatóval értesítjük utasainkat.

még töltünk